top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- KONU
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın gafarliatelier.com adresindeki sitesinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tanımlamaktır. İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş bedelini ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 2- SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı    :  AZER GAFARLI
Adresi     :  Meşrutiyet Mahallesi, Konur Sokak, Özsoy İş Hanı, No: 25/13 Çankaya/Ankara
E-posta  :  gafarliatelier@gmail.com

MADDE 3- ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı/Soyadı/Ünvanı    :

Adresi                       :

Telefon                      :

E-Posta                     :


MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ
4.1 Ürünlerin temel özellikleri (türü, kumaşı, baskı özellikleri, rengi, adedi) SATICI’ya ait gafarliatelier.com adresli internet sitesinde yer almaktadır. 

4.2  Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER
5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI, ön bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit ederek, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat koşullarını da doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI'nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak, gafarliatelier.com internet sitesindeki teslimat bilgileri kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır. 

5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerince sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile, işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. 

5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya değişim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için "Gizlilik Kuralları"nı ve "İade Politikası"n elektronik ortamda teyit ettiğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini, ürün teslim edilmişse kendisi için ürünü değişim etme yükümlülüğü oluşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya değişim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya değişim edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına değişim edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya değişimsinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan; ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 6- FATURA BİLGİLERİ

Ödeme Şekli              :

Teslimat Adresi        :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi            :

Kargo Ücreti              :

Fatura teslim: Fatura, sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir. 

MADDE 7- CAYMA HAKKI
7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde ve hijyen ürünleri kapsamına giren ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI'ya değişimli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde, kullanılmamış, denenmemiş ve ambalajı açılmamış ve zarar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

7.2.1 ALICI’ ya teslim edilen ürünün, faturası (kurumsal fatura kesilmişse, geri değişim ederken kurumun düzenlemiş olduğu değişim faturası) ile gönderilmesi gerekmektedir. Faturası (veya kurumlar adına düzenlenen sipariş değişimleri için İADE FATURASI) gönderilmediği takdirde değişim süreci tamamlanamayacaktır. 

7.2.2. İade formu (SATICI'nın faturasında alt kısımda bulunan ek alan) doldurularak gönderilmeli,

7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile eksiksiz ve zarar görmemiş olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Ürünün kargoda zarar görmeyecek şekilde itina ile paketlenmesi, kargoya teslimi ve SATICI'ya ulaştırılması ALICI'nın yükümlülüğüdür. ALICI, bu yükümlülüğünü tam olarak yerine getirmediği takdirde cayma hakkını kullanamayacağını peşinen kabul eder.

7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin ve ürünün eksiksiz ve hasarsız biçimde kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde, toplam bedeli veya ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya değişim etmekle yükümlüdür. 

7.2.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya değişim imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.


7.2.6. Cayma hakkının kullanılması veya başka bir nedenle değişim yapılması halinde, bakiye kalan sözleşme tutarının, SATICI tarafından düzenlenen (toplu alım indirimi, ücretsiz kargo, hediye puan veya hediye çeki gibi) özel kampanya limit tutarının altına düşmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilerek sözleşme tutarına yansıtılır.

MADDE 8-CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
8.1. Yapısı gereği cayma hakkı kullanılamayacak ürünler:

1.      Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

2.      Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

3.      Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; değişimsi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


ALICI iş bu sözleşme ile değişim koşullarını eksiksiz olarak okuyup anladığını ve ödeme yükümlülüğü altına girdiğini gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

8.2. SATICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu  veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki  tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

2020 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri: 

 

1.      6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri,

2.      Büyükşehir statüsünde olan illerde, 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

3.      Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirası'nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri,

4.      Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 (altı bin dokuz yüz yirmi) Türk Lirası ile 10.390 (on bin üç yüz doksan) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.


İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SATICI

ALICI

GAFARLI ATELIER

İSİM/SOYİSİM:

TARİH:

bottom of page